PROYEKT  Mühendislik şirket kurucusunun 19 yıllık deneyiminde yer aldığı, belli başlı  tasarım-mühendislik-satınalma faaliyetleri ile tesis inşa faaliyetlerinin yürütülmesi montaj ve devreye alma işlemlerinin yürütüldüğü projeleri kapsamaktadır.

PROYEKT Engineering includes projects in which the founder of the company has 19 years of experience, carrying out the main design-engineering-procurement activities and facility construction activities, assembly and commissioning.

 • 1996 – Yapı Kimyasalı Tesisi kurulumu –devreye alınması, ESENYURT-ISTANBUL Tesisi
 • 1998 – Yapı Kimyasalı Tesisi devreye alınması, ISPARTA Tesisi,
 • 2000 – Yapı Kimyasalı Tesisi projelendirme-kurulum-devreye alma,MERSİN Tesisi
 • 2002 – Yapı Kimyasalları Tesisi, revizyon yeni hat projesi,ESENYURT-ISTANBUL Tesis Yenileme
 • 2004 – Boya Üretim Fabrikası Revizyon-Yeni Yatırım Projeleri, AMBARLI-ISTANBUL Tesisi
  • Kalsit –silo stok –dozaj pnomatik transfer projesi,
  • Titan(TiO2) silo stok-dozaj pnomatik transfer projesi,
  • Likit hammadde-stok-dozaj transfer projesi,
  • Pigging-Ürün geri kazanım –transfer projesi,
  • Renklendirme kazanları Projesi,
  • Sıva hammadde stok-dozajlama Projesi,
 • 2006 – Yapı Kimyasalları Tesisi kurulumu- devreye alınması, YOZGAT Tesisi
 • 2008 – Rusya Yapı Kimyasalları Tesisi kurulumu-devreye alma, SERPUKHOV Tesisi
 • 2011 – Granül Plastik Stok silo ve transfer hattı kurulumu,
 • 2012 – Kurşun oksit Pnomatik transfer Hopper ve hat montajı,
 • 2013 – Granül Plastik Stok siloları transferi ve yeni silo montajı-transfer hatları montajı,
 • 2014 – Mısır Nişastası transfer hattı projesi supervizörlük hizmeti, proje yönetimi,
 • 2014 – Mısır Nişastası silobus yükleme ve transfer hatları proje yönetimi, montaj süpervizörlük hizmeti,

1996 – Construction Chemical Plant installation-commissioning, ESENYURT-ISTANBUL Facility
1998 – Construction Chemical Plant commissioning, ISPARTA Plant,
2000 – Construction Chemical Plant project planning-installation-commissioning, MERSİN Plant
2002 – Construction Chemicals Plant, revision new line project, ESENYURT-ISTANBUL Facility Renewal
2004 – Paint Production Factory Revision-New Investment Projects, AMBARLI-ISTANBUL Plant
Calcite-silo stock-dosing pneumatic transfer project,
Titan (TiO2) silo stock-dosage pneumatic transfer project,
Liquid raw material-stock-dosage transfer project,
Pigging-Product recovery-transfer project,
Coloring boilers Project,
Plaster raw material stock-dosing Project,
2006 – Construction Chemicals Plant establishment and commissioning, YOZGAT Plant
2008 – Russia Construction Chemicals Plant installation-commissioning, SERPUKHOV Plant
2011 – Installation of Granül Plastik Stock silo and transfer line,
2012 – Lead oxide Pneumatic transfer Hopper and line installation,
2013 – Transfer of Granule Plastic Stock silos and installation of new silo-transfer lines,
2014 – Corn Starch transfer line project supervision service, project management,
2014 – Corn Starch silobus loading and transfer lines project management, assembly supervision service,

PROYEKT  Mühendislik şirketinin kuruluşundan sonra yapılan işlemler;

 • 2016-Maden şirketi,Bentonit değirmen -filtre bakım ve revizyonu,
 • 2016-Solvent bazlı boya üretim firması ,Exproof özellikli dolum makinesi satışı-Gemini,
 • 2016-Su bazlı Boya üretim firması, 40 baz boya, 18 pigment pasta dispensing ünitesi satışı, Gemini,
 • 2016-Su bazlı Boya fabrika montajı için , proje tetkik ve montaj supervizörlük hizmeti,
 • 2017-Solvent bazlı boya üretim tesisi, Exproof özellikli dolum makinesi satışı,Gemini.
 • 2019-Solvent Bazlı Boya üretim tesis taşınması , projelendirme ve makine-disolver montaj supervizörlük hizmeti,

Transactions carried out after the establishment of PROYEKT Engineering company;

2016-Mining company,Bentonite mill-filter maintenance and revision,
2016-Solvent-based paint production company, sale of Exproof filling machine-Gemini,
2016-Water-based Paint production company, 40 base paint, 18 pigment paste dispensing units, Gemini,
2016-Project inspection and installation supervision service for water-based paint factory installation,
2017-Solvent based paint production facility, Exproof featured filling machine sales, Gemini.
2019-Solvent Based Paint production facility transportation, project design and machine-disolver assembly supervision service,